360 Derece
Danışmanlık
Hizmeti
ASA, ruhsatlandırma, pazar erişim, fiyat ve
geri ödeme, denetim, kalite, eğitim ve çeviri
hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir.
Ruhsatlandırma

Kalite

ikon-1

GMP temelli Tesis Kurulum Danışmanlığı

ikon-2

Kalite Yönetim Sistem Kurulum, Belgelendirme

ikon-3

Kalite Yönetim Sistem
Danışmanlığı

ikon-4

Operasyon Kontrol ve Takip Yöntemleri

ikon-5

GMP Denetim ve
Değerlendirmeleri

ikon-6

Sertifikasyon Öncesi
Denetim

ikon-7

Doküman ve Dizayn
Kontrol

ikon-8

SOP Oluşturma ve
Geliştirme

ikon-9

K.Y.S. ve bağlı süreçlerin
dışarıdan yöntemi

Eğitim

Genel
Ruhsatlandırma
Eğitimi
Kısa Ürün Bilgisi
ve Kullanma Talimatı
Eğitimi
Genel GMP
Eğitimi
İç Denetim
Programı
Ayrıca kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, Sapma, Şikayet, Tedarikçi Kalifikasyonu, Kök Sebep Değerlendirme
gibi belirlenen kalite temelli eğitimler verilmektedir.